OLEJOVÝ PROSTOR

V olejovém systému motoru se vlivem vysokých a nízkých teplot i  pronikáním paliva do oleje vytvářejí houževnaté úsady, které omezují funkci pístních kroužků, ložisek. Dochází k opotřebení stěn válců, průniku motorového oleje do spalovacího systému a výraznému snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva, emisí a zanášení (DPF) filtru pevných částic. Nastává rychlá degradace nového motorového oleje a následné opotřebení ložisek a dalších součástí.

 

ÚČINEK VÝROBKŮ BG

 • Efektivně odstraní houževnaté úsady z pístních kroužků a celého olejového systému
 • Zvýšení výkonu motorového oleje
 • Udržuje systém bez úsad po celou dobu provozu
 • Prodlouží životnost motoru
 • Snižuje úsady v EGR systému a filtru pevných částic

 

 

VYŘEŠÍ OBTÍŽE

 • Snížení kompresních tlaků
 • Úsady v olejovém prostoru
 • Zanesené pístní kroužky
 • Nízký výkon motoru
 • Zanesený EGR systém a filtr pevných částic
 • Zvýšené emise
 • Špatná cirkulace oleje
 • Vysoká spotřeba oleje